Komitet Wyborczy Wyborców

Logo Komitet Wyborczy Wyborców Jaślanie

BANACH-GANCARZ Joanna Katarzyna / 36 lat

Okręg 1, miejsce 3

BANACH-GANCARZ Joanna KatarzynaJoanna Katarzyna Banach-Gancarz, 36 lat, prywatnie żona Jacka, mama 12-letniej Julii, 10-letniego Jakuba i 8-letniej Jowity.

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Prawa i Aministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - kierunek administracja, podyplomowe Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w samorządzie oraz sektorze prywatnym.

Mam naturę społecznika, lubię angażować się w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Przez 4 lata pracowałam społecznie jako członek Zarządu Osiedla Kopernika poprzedniej kadencji. Wspieram działania szkół i placówek oświatowych przez czynny udział w Radach Rodziców: Szkoły Podstawowej Nr 4 Jaśle, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle i Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle. Swoją muzyczną pasję realizuję działając od lat w scholi franciszkańskiej przy kościele Św. Antoniego z Padwy w Jaśle.

Zgłosiłam swoją kandydaturę w nadchodzących wyborach do Rady Miejskiej Jasła, bo jestem zdeterminowana do pracy na rzecz Jaślan i Jasła. To moje miasto rodzinne, tu się urodziłam, wychowałam i zdecydowałam zamieszkać z moją rodziną, żyją tu moje babcie i rodzice. Chcę, żeby każdemu z nas i młodszym i starszym żyło się tu dobrze, żebyśmy nie zapominali o potrzebach nas wszystkich.

Pragnę swoje umiejętności, wykształcenie i zdobyte doświadczenie wykorzystać w pracy na rzecz Jasła. Proszę, aby obdarzyli mnie Państwo zaufaniem i oddali na mnie głos w wyborach samorządowych. Jednocześnie dziękuję tym, którzy głosowali na moją osobę w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Jasła w grudniu ubiegłego roku. Wierzę, że w nadchodzących wyborach również mogę liczyć na Wasze poparcie. Chcę być Państwa głosem w Radzie Miejskiej Jasła.

"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro" JPII
Zawalczmy wspólnie o przyszłość Jasła!

Mój program to między innymi:

 • moja dostępność dla mieszkańców: platforma w Internecie, dyżury, kontakt telefoniczny - to Państwo wiecie najlepiej jakie są Wasze potrzeby, co należy usprawnić, co zmienić i czego oczekujecie
 • usprawnienie komunikacyjne miasta: ronda, wielopoziomowe parkingi
 • monitoring stanu powietrza w Jaśle i alerty powiadamiające mieszkańców o jego zanieczyszczeniu
 • zadbanie o estetykę przestrzeni miejskiej: wprowadzenie ładu i nowych form zieleni, wprowadzenie większej ilości koszy na śmieci, zainstalowanie ławek solarnych, nowoczesnych wiat przystankowych
 • utworzenie miejskiego żłobka
 • zadbanie o seniorów poprzez większą animację ich życia, przywrócenie realnego znaczenia Radzie Seniorów
 • rynek strefą aktywności - lodowisko na płycie rynku w okresie zimowym, z możliwością przekształcenia na miejską plażę w okresie letnim
 • wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych i działanie na rzecz rozwoju sportu w Jaśle
 • uatrakcyjnienie Ośrodka Rekreacyjnego "Przystanek Kwiatowa" przez utworzenie na jego terytorium plaży i umożliwienie kąpieli w okresie letnim, a także regularne koncerty lokalnych zespołów, wokalistów
 • wykorzystanie potencjału rekreacyjnego obszarów przy jasielskich rzekach, stworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku, w tym poprawa stanu ścieżek rowerowych wzdłuż wałów na Osiedłu Gądki oraz ich oświetlenie
 • lepszy monitoring Osiedla Kopernika ze szczególnym uwzględnieniem terenu przy Przedszkolu Miejskim nr 6 w Jaśle i budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika