Komitet Wyborczy Wyborców

Logo Komitet Wyborczy Wyborców Jaślanie

PUTYŁO-BUŚ Karolina Lidia / 28 lat

Okręg 1, miejsce 8

PUTYŁO-BUŚ Karolina Lidia28-letnia szczęśliwa mama 8 letniej Igi i 4 letniego Igora. Żona Krzysztofa.

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na kierunku Pedagogika społeczno-opiekuńcza. Obecnie kształci się na Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje jako nauczyciel doradztwa zawodowego, oraz prężnie działa w wolontariacie na terenie powiatu.

Szanowni Państwo,
mimo młodego wieku znam realia życia w naszym mieście. Dostrzegam problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Jasła, bo sama ich doświadczam. Lubię wyzwania. Wiem, że tylko ciężką pracą można osiągnąć zamierzone cele. Jestem przekonana, że posiadam wystarczające pokłady energii, by realizować zadania mogące realnie poprawić jakość życia w naszym mieście. Cenię uczciwość i doświadczenie osób starszych. Wierzę w ludzi i ludziom!

Mój program:

  • Wspieranie inicjatyw i tworzenie programów mających na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  • Wspieranie inicjatyw publicznych i nie publicznych w kierunku organizowania czasu wolnego dzieciom na terenie miasta w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
  • Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia dobrego klimatu inwestycyjnego dla potencjalnych przedsiębiorców.
  • Podejmowanie inicjatywy na rzecz budowy mieszkań komunalnych i socjalnych.
  • Inicjowanie budowy nowych placów zabaw oraz modernizacja już istniejących.
  • Podejmowanie działań w celu powstawania nowych terenów zielonych i modernizacji już istniejących.
  • Inicjowanie budowy boisk sportowych na osiedlach oddalonych od centrum miasta.
  • Stworzenie przejrzystych procedur zabezpieczania bezpańskich zwierząt – telefon SOS Zwierz!