Komitet Wyborczy Wyborców

Logo Komitet Wyborczy Wyborców Jaślanie

BURNATOWSKI Jacek / 50 lat

Okręg 2, miejsce 6

BURNATOWSKI Jacekmgr inż. JACEK BURNATOWSKI

Wykształcenie wyższe techniczne. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Staż pracy 25 lat w Fabryce Armatur JAFAR SA. Stan cywilny żonaty, szczęśliwy ojciec dwóch synów. Pasjonat czynnego wypoczynku z rodziną, turystyki, wycieczek rowerowych, fotografii, filmowania. Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej od 2016 roku. Działał czynnie w obronie zachowania tożsamości szkoły przy - nie znajdującym aprobaty rodziców i nauczycieli - planowanym utworzeniu Zespołu Szkół Miejskich. Działania te znalazły uznanie Podkarpackiego Kuratora Oświaty co doprowadziło do zaniechania pomysłu przez obecne władze miasta.

Zwolennik zasady realnej gospodarki lokalnej w ramach środków planowanych, oczekiwanych i posiadanych, aby nie zadłużać miasta na nietrafione inwestycje. Należy prowadzić inwestycje niezbędne, konieczne i celowe znajdujące uznanie u mieszkańców Jasła.

Będę działał na rzecz wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja (DK28) i Wojska Polskiego (DK992).

Będę działał w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Szopena i Szkolna/Grota Roweckiego.

Będę działał na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez tworzenie skrzyżowań z przejazdami dla rowerzystów oraz budowy nowej ścieżki rowerowej z Jasła do Karpackiej Troi (po pozostałym nasypie torowiska do Gamratu).

Będę działał w sprawie budowy kładki dla pieszych i rowerzystów na rzece Ropa.

Moje hasło wyborcze: Jacek BURNATOWSKI - kandydat na 6 !