Komitet Wyborczy Wyborców

Logo Komitet Wyborczy Wyborców Jaślanie

ZNAMIROWSKI Leszek / 54 lata

Okręg 2, miejsce 2

ZNAMIROWSKI LeszekLeszek Znamirowski , lat 54. Jaślanin od trzech pokoleń.
Żona Dorota - nauczycielka, syn Jakub – prawnik. Nauczyciel historii. Autor publikacji o tematyce regionalnej. Radny Rady Miejskiej Jasła, zastępca Burmistrza Miasta Jasła w latach 2011-2014. Realizując swój program wyborczy aktywnie pracuje na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Popierałem wszystkie ważne dla miasta inwestycje. Między innymi remonty ulic Pietrusa, Żeromskiego, Ulaszowic, Skalnej, Gorajowickiej zagospodarowanie wyrobiska przy ul.Łukasiewicza , modernizację JDK-u, działania dla seniorów, budowę boisk na osiedlach i przy szkołach, budowę placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, zabiegałem wraz z mieszkańcami /w związku z ustawą/ o przywrócenie przedwojennej nazwy ulicy Tkaczowa na Nową.

W następnej kadencji pragnę kontynuować działania zmierzające do modernizacji infrastruktury drogowej oraz rozwijania ofert zmierzających do atrakcyjnego spędzania czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Zamierzam wspierać między innymi wykonanie siłowni plenerowej na osiedlu Ulaszowice, wymianę chodnika między ulicami Koralewskiego i Bednarską na osiedlu Śródmieście, placu zabaw i strefy postojowej dla rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle, remonty zabytków, stworzenie nowych miejsc parkingowych /piętrowych/. Chcę być do dyspozycji mieszkańców w sprawach dotyczących miasta i problemów dotyczących osiedli.

Szanowni mieszkańcy osiedli Śródmieście, Ulaszowice , Hankówka , Sobniów , Brzyszczki

Dziękuję za zaufanie.