Komitet Wyborczy Wyborców

Logo Komitet Wyborczy Wyborców Jaślanie

CZELUŚNIAK Krzysztof Czesław / 46 lat

Okręg 3, miejsce 3

CZELUŚNIAK Krzysztof CzesławKrzysztof Czesław Czeluśniak lat 46, katolik, żonaty, syn 6 lat, wykształcenie średnie.

Mieszkam od urodzenia w Jaśle. Radny IV, V, VI i VII kadencji Rady Miejskiej Jasła. W obecnej kadencji członek komisji rewizyjnej oraz finansowej. Promotor powstania jedynego żłobka w Jaśle oraz karty dużej rodziny. Pomysłodawca budowy parkingu przy ulicy Krasińskiego70, Orlika przy ulicy Szkolnej, rond przy ul. Krasińskiego -Szkolna (zrealizowano) oraz Szkolna - Szopena (projekt). Autor uchwały - powołanie rady młodzieży. Inicjator powstania rady seniorów i karty seniora.

Rada Miasta Jasła z mojej inicjatywy nie udzieliła zgody na sprzedaż udziałów MPGK Jasło - jedyny dostarczyciel wody i ciepła w mieście - funduszowi z Warszawy, co mogło mieć wpływ na cenę wody dla przeciętnego mieszkańca Naszego miasta.

Najmocniej w radzie sprzeciwiałem się likwidacji najstarszej szkoły podstawowej SP nr 2 w Jaśle.

Żyje problemami naszego Osiedla, pomagam ludziom, jestem Skuteczny w dzałaniu !

Szanowni państwo!

Od czterech kadencji dzięki Waszemu zaufaniu, mam zaszczyt reprezentować Państwa w Radzie Miejskiej Jasła. Szczerze i serdecznie za to dziękuję.

Doceniając systematyczny kontakt z Państwem, chcę także podziękować za liczne sygnały dotyczące problemów naszego osiedla i naszego miasta. To dzięki państwa uwagom mogliśmy razem wiele z tych spraw rozwiązać. Mam świadomość, że jeszcze wiele pozostało do zrealizowania.

Dlatego w nadchodzących wyborach samorządowych, nadal wyrażam gotowość przedstawiania Waszych spraw na forum Rady Miejskiej Jasła, ponownie prosząc o państwa głos za co serdecznie dziękuję.

Krzysztof Czeluśniak